Počet nově pozitivně testovaných na covid-19 v Praze v přepočtu na 100 000 obyvatel mírně poklesl

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, konstatuje, že v uplynulých sedmi dnech v Praze počet nově pozitivně testovaných lidí na covid-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel mírně poklesl.  Za poslední týden pražští hygienici registrují 863 pozitivně testovaných  osob na 100 000 obyvatel, celkově za poslední týden přibylo v metropoli 11 515 nově pozitivně testovaných.

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 42 dnů  přehled k datu 8. 12. 2021

 

27.10. - 2.11. 2021 5549 onemocnění incidence 416/100 000 obyvatel
3.11. - 9.11. 2021 7111 onemocnění incidence 533/100 000 obyvatel
10.11. - 16.11.2021 10 409 onemocnění incidence 780/100 000 obyvatel
17.11. - 23.11.2021 14 079 onemocnění incidence 1 055/100 000 obyvatel
24.11. - 30.11.2021 14 282 onemocnění incidence 1 070/100 000 obyvatel
1.12. - 7.12.2021 11 515 onemocnění incidence 863/100 000 obyvatel


Nejzatíženější věková skupina: 6 - 11 let

 

Nejzatíženější věkovou skupinou nadále zůstávají děti od 6 do 11 let, (aktuálně 2 409,7/100 000) i když v této věkové skupině, stejně jako ve skupině 12 - 15 letých (aktuálně 1 589,4/100 000 dětí této věkové kategorie), opět došlo k poklesu nově pozitivně testovaných na 100 000. I ve všech ostatních věkových kategoriích je zaznamenán oproti minulému týdnu mírný pokles počtu pozitivně testovaných na 100 000. Tyto hodnoty mohou znamenat začátek pozvolného zklidňování epidemie, ale na definitivní hodnocení v tomto duchu je ještě příliš brzy.

 

 

HSHMP nadále apeluje na děti, mládež i dospělé, aby podle možnosti omezovali všechny zbytečné kontakty, aby omezili i případné volnočasové aktivity a chovali se s maximálně možnou mírou obezřetnosti a odpovědnosti. Aby dodržovali rozestupy minimálně 1,5 m a trvale nosili ochranu úst a nosu ve všech vnitřních prostorech a stejné pravidlo dodržovali i ve všech situacích, kdy dochází ke kumulaci nebo kontaktu osob ve venkovním prostoru. Významné je i časté mytí rukou a dezinfekce dotýkaných povrchů. 

 

Aktuální přehled platných protiepidemických opatření přijímaných ze strany Ministerstva zdravotnictví je srozumitelně publikován na vládním covid portálu https://covid.gov.cz/ .

 

EPIDEMIOLOGICKÁ ZÁTĚŽ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ OBYVATEL HL. M. PRAHY
7denní počty nových případů na 100tis. obyv. dané věkové třídy 

 

0 - 2 488,3
3 - 5 872,8
6 - 11 2 409,7
12 - 15 1 589,4
16 - 19 914,0
20 - 29 683,7
30 - 49  930,0
50 - 64 682,8
65+ 384,4

 

Zodpovědný přístup každého jednotlivce bez ohledu na věk je rozhodující pro zpomalení  epidemie. 

HSHMP apeluje na všechny dosud neočkované, aby podstoupili očkování, pokud není kontraindikováno.


V Praze 8. 12. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy