Centrum

Hygienická stanice hlavního města Prahy - pobočka CENTRUM
Dukelských hrdinů 347/11
170 00 Praha 7

 

Pobočka Centrum sídlí v podsklepené třípodlažní budově, která se nachází  na parcele číslo 2095 o výměře 407 m2 v katastrálním území Holešovice hlavního města Prahy. Jedná se o objekt postavený v 80. letech 19. století zámožnou pražskou rodinou, který stojí v památkové zóně (rejstříkové číslo 2212) hlavního města Prahy. V budově se nachází podatelna, odbor hygieny komunální, hygieny výživy, hygieny práce a odboru protiepidemického.

 

Holešovice (katastrální výměra 4,69 km2, počet obyvatel 35 896 k 31. 12. 2014) od sloučení s Bubny roku 1850 až do roku 1960 Holešovice-Bubny byly připojeny k Praze roku 1884 jako historicky první obec, která v době připojení nebyla městem. Hlavní část Holešovic leží v tzv. Pražském meandru Vltavy na jejím levém břehu, k Holešovicím patří Bubny a na návrší čtvrť Letná.

 

Letná je pomístní název a jméno kopce stojícího u Vltavy severně od centra Prahy a čtvrti na tomto kopci, často též zkrácené označení nezastavěné části jeho vyvýšené planiny, která se nazývá Letenská pláň. Letná leží v jihozápadní části současné Prahy 7, na části katastrálních území Bubeneč a Holešovice (původně Bubny), a obvykle se k ní kromě parkové části počítá i zástavba na holešovickém (bubenském) úbočí kopce a na severní straně pláně až ke Stromovce. Letná bývá vyjmenovávána mezi 9 původními pražskými kopci. Území lze zhruba vymezit Vltavou na jihu, Badeniho ulicí na západě, Buštěhradskou dráhou a Stromovkou na severu a ulicí Dukelských hrdinů na východě.

 


Působnost: pro územní obvod městské části Praha 2, Praha 3, Praha 7, Praha - Troja

 

 

Působnost: pro oblast Praha 1

 

 

tel.: +420 233 087 720, 721
fax: +420 233 374 091

 

 

Jak se k nám dostanete:

 

 

Metro C - Vltavská, přestup tram. 14 směr do centra, zastávka Nábřeží Kapitána Jaroše.

(Nebo tram č. 1, 25 na Strossmayerovo nábřeží, přesednout na tram. č. 5, 17, 26 do

zastávky Nábř. Kapitána Jaroše).

Metro B – Náměstí Republiky, tram. 5, 24, 26 – Strossmayerovo náměstí.

 

Souřadnice GPS: 50.0968419N, 14.4320942E


 

Přílohy