Jih

Hygienická stanice hlavního města Prahy - pobočka JIH
Němčická 1112/8
142 00 Praha 4

 

Pobočka Jih má 2 hlavní administrativní budovy, které se nachází na parcelách číslo 2692/44 o výměře

 

357 m2 a 2692/45 o výměře 745 m2 v katastrálním území Braník hlavního města Prahy. Jedná se o objekty vystavěny v 60. letech 20. století pro původní účel mateřské školky.

 

Budova A je dvojpodlažní a slouží jako hlavní budova odborným pracovníkům ochrany a podpory veřejného zdraví. Jsou zde umístěny odbory hygieny komunální, hygieny výživy, hygieny práce a odbor protiepidemický.

 

Budova B je jednopodlažní a slouží hlavně jako podatelna pobočky Jih a zázemí odboru ekonomicko – provozního.

 

Braník (katastrální výměra 4,4 km2, počet obyvatel 17 815 k 31. 12. 2014) neoficiálně a v některých historických obdobích nazývaný též Braník je městská čtvrť a katastrální území Prahy, které je součástí městské části Prahy 4. Čtvrť se nachází v jižní části města na pravém břehu řeky Vltavy. Spadá do ní i větší část sídliště Novodvorská. Na území Braníka jako převážně vilové čtvrti se nachází několik architektonicky významných vil a usedlostí. V r. 1960 se Braník stal součástí nového obvodu Praha 4 a v roce 1990 součástí městské části Praha 4.

 


Působnost:
pro územní obvod městské části Praha 4, Praha – Kunratice, Praha 11, Praha – Křeslice, Praha – Šeberov, Praha – Újezd, Praha 12, Praha – Libuš

 

 

tel.: +420 241 010 346 - 347
fax: +420 241 010 348

 

 

 

Jak se k nám dostanete:

 

Metro C - Kačerov, autobusem č. 139, 106, 196, výstup na st. Novodvorská (NE sídliště Novodvorská)

a proti stanici (autobus č. 139), resp. obejitím bloku vpravo (autobus č. 106, 196) do ul. Němčické –

objekt v zahradě (šedivý) bývalých jeslí. 

 

 

 

 

Souřadnice GPS: 50.0248561N, 14.4384850E


 

Přílohy

  • JIH (JPG, 136Kb)