Kontakty pro komunikaci s námi

INFORMAČNÍ LINKA 1221 KE KORONAVIRU

 

 

 


KOMPLEXNÍ INFORMACE K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 - web koronavirus.mzcr.cz 


 

Úplný oficiální název:

 

ČR – Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP")

 

IČO:

Identifikační číslo organizace: 71 00 92 56

Číslo účtu vedeného u ČNB Praha: 65825011/0710

 

Kontakty pro komunikaci s námi – sídlo HSHMP

Poštovní adresa HSHMP a adresa k osobnímu doručení prostřednictvím podatelny HSHMP je:


Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, p.s. 203
110 01  PRAHA 1

 

Pro informace týkající se Covid-19, žádanek na odběr aj. je telefonní číslo: +420 296 336 700 

Telefonní číslo na ústřednu HSHMP je: +420 296 336 711

Faxové číslo na HSHMP je: +420 296 336 734

Emailová adresa k doručení Vašich žádostí a podnětů: podatelna@hygpraha.cz

 ID: zpqai2i

 

HSHMP má mimo sídla v ulici Rytířská, Praha 1, také pobočky viz níže (včetně kontaktů). V přiloženém dokumentu je pak vidět rozdělení území hlavního města Prahy pod jednotlivé pobočky a také dopravní spojení.   

   

Hygienická stanice hlavního města Prahy

 

Působnost

adresa

tel.

fax

Sído organizace

Ústředí

Praha 1

Rytířská 404/12, Praha 1

296 336 711

296 336 734

Pobočka

Centrum a Západ

Praha 2, 3, 7

Praha 5, 13, 16, 17

Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7

233 087 720

233 087 758

233 374 091

Pobočka

Sever

Praha 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21

Měšická 646/5, Praha 9                           

286 883 001-2

-

Pobočka

Jih

Praha 4, 11, 12

Němčická 1112/8, Praha 4

241 010 346-7

241 010 348

Pobočka

Východ

Praha 10, 15, 22

Rybalkova 293/39, Praha 10

271 087 144

-

Pobočka

Severozápad

Praha 6

Nechanského 590/1, Praha 6

235 365 828

-

 

Podmínky pro přijímání elektronických dokumentů Hygienickou stanicí hlavního města Prahy najdete zde

 


Podatelny jsou otevřeny pro příjímání podání či komunikaci s námi v sídle HSHMP a na jednotlivých pobočkách ve dnech: 

 

pondělí, středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00
úterý, čtvrtek 08:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00
pátek  08:00 – 12:30

 


Pokladní hodiny jsou v sídle HSHMP ve dnech:

pondělí, čtvrtek  9:30 – 11:30

 


 

 

 


 

Přílohy