Kontakty

KOMPLEXNÍ INFORMACE K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA WEBU KORONAVIRUS.MZCR.CZ


INFORMAČNÍ LINKA 1221 KE KORONAVIRU

 

 
Kontakty

 

Odbor hygieny práce HSHMP zahrnuje šest oddělení hygieny práce na jednotlivých územních pracovištích (pobočky Centrum, Jih, Západ, Severozápad, Sever, Východ) včetně jednoho oddělení specializovaných činností (zajišťující dozor nad pracemi v podzemí, s karcinogeny, lasery, specializovanou toxikologickou problematiku a realizaci šetření nemocí z povolání)

Odbor hygieny práce

 • Ředitel odboru hygieny práce
  • Jméno, příjmení: Ing. Václav Krýsa
  • Telefon: + 420 271 087 100
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: vaclav.krysa@hygpraha.cz
    
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Tereza Deverová
  • Telefon: + 420 271 087 302
  • E-mail: tereza.deverova@hygpraha.cz

Pobočka Centrum - oddělení hygieny práce 

Dukelských hrdinů 347/11, 170 00 Praha 7

 

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Mgr. Petra Lisa Křivánková
  • Telefon: + 420 233 087 754
  • Fax: + 420 233 374 091
  • E-mail: petra.lisa@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Kateřina Kočová
  • Telefon: + 420 233 087 753
  • E-mail: katerina.kocova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Nikola Horáková
  • Telefon: + 420 233 087 750
  • E-mail: nikola.horakova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Veronika Macáková
  • Telefon: 233 087 752
  • E-mail: veronika.macakova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Vendula Přibilová
  • Telefon: 233 087 728
  • E-mail: vendula.pribilova@hygpraha.cz
    

Pobočka Jih - oddělení hygieny práce

Němčická 1112/8, 142 00 Praha 4

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Linda Mannová
  • Telefon: + 420 241 010 321
  • Fax:+420 241 010 348
  • E-mail: linda.mannova@hygpraha.cz
    
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Iva Pokorná
  • Telefon: + 420 241 010 322
  • E-mail: iva.pokorna@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Michaela Červená
  • Telefon: + 420 241 010 319
  • E-mail: michaela.cervena@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Jana Matoušková
  • Telefon: + 420 241 010 323
  • E-mail: jana.matouskova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Mojmír Bittner
  • Telefon: + 420 241 010 352
  • E-mail: mojmir.bittner@hygpraha.cz 
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Jiří Truhlář
  • Telefon: + 420 241 010 324
  • E-mail: jiri.truhlar@hygpraha.cz  


Pobočka Západ - oddělení hygieny práce

Dukelských hrdinů 347/11, 170 00 Praha 7

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Bc. Aleš Novotný
  • Telefon: + 420 233 087 775
  • E-mail: ales.novotny@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Lenka Horáková
  • Telefon: + 420 233 087 768
  • E-mail: lenka.horakova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ilona Mádlová
  • Telefon: + 420 233 087 763
  • E-mail: ilona.madlova@hygpraha.cz        
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Yero Sow, DiS.
  • Telefon: + 420 233 087 718
  • E-mail: yero.sow@hygpraha.cz

Pobočka Severozápad - oddělení hygieny práce

Nechanského  590/1, 160 00 Praha 6 

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: MUDr. Gacka Slavíková
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • E-mail: gacka.slavikova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: RNDr. Milan Sybr, CSc.
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • E-mail: milan.sybr@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Alexandr Novotný
  • Telefon: + 420 235 365 522
  • E-mail: alexandr.novotny@hygpraha.cz
    

Pobočka Sever - oddělení hygieny práce

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9 

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Bc. Lucie Boudová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení
  • Telefon: + 420 281 000 450
  • Fax:+ 420 286 884 450
  • E-mail: lucie.boudova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci  
  • Jméno, příjmení: Ing. Lucie Strašíková
  • Telefon: + 420 281 000 440
  • E-mail: lucie.strasikova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Lucie Boudová
  • Telefon: + 420 281 000 450
  • E-mail: lucie.boudova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Pavel Kubeš
  • Telefon: + 420 281 000 433
  • E-mail: pavel.kubes@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Mgr. Kristýna Čiháková
  • Telefon: + 420 281 000 456
  • E-mail: kristyna.cihakova@hygpraha.cz

Pobočka Východ - oddělení hygieny práce

Rybalkova 293/39, 101 00 Praha 10 

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Romana Peňázová
  • Telefon: + 420 271 087 135
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: romana.penazova@hygpraha.cz
    
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Markéta Brettschneiderová
  • Telefon: + 420 271 087 250
  • E-mail: marketa.brettschneiderova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Petra Ševčíková
  • Telefon: + 420 271 087 106
  • E-mail: petra.sevcikova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: MUDr. Helena Šmídová
  • Telefon: + 420 271 087 303
  • Fax:+ 420 271 087 139
  • E-mail: helena.smidova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Tomáš Václavek
  • Telefon: + 420 271 087 104
  • E-mail: tomas.vaclavek@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Aneta Bolková
  • Telefon: + 420 271 087 301
  • E-mail: aneta.bolkova@hygpraha.cz