Protikorupční strategie

27.08.2019

Etický kodex zaměstnanců HSHMP

Služební předpis HSHMP č. 1/2016, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (Etický kodex zaměstnanců HSHMP)

Celý článek

27.08.2019

Protikorupční program HSHMP

Služební předpis HSHMP č. 10/ 2019 - Interní protikorupční program HSHMP

Celý článek