Rok 2015

13.06.2016

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2015

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje Zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2015. Sekretariát ředitele

Celý článek

20.04.2016

Zpráva o činnosti HSHMP za rok 2015

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje Zprávu o činnosti HSHMP za rok 2015. Sekretariát ředitele HSHMP

Celý článek