Rok 2016

28.04.2017

Zpráva o činnosti HSHMP za rok 2016

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje Zprávu o činnosti HSHMP za rok 2016. Sekretariát ředitele HSHMP

Celý článek

28.04.2017

Zpráva o činnosti odboru HDM v roce 2016

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje v příloze Zprávu o činnosti odboru HDM v roce 2016. Sekretariát ředitele HSHMP

Celý článek

13.03.2017

Zpráva o činnosti v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání - 2016

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje Zprávu o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2016. Sekretariát ředitele

Celý článek

17.02.2017

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2016 - odbor hygieny práce

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje veřejnost se Zprávou o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci. PhDr. Alena Tomanová, ředitelka odboru hygiena práce

Celý článek