Rok 2017

07.05.2018

Výroční zpráva o činnosti hygieny výživy a PBU v roce 2017

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje zprávu o činnosti na úseku hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2017. K dispozici je řada zajímavých dat o činnosti hygieniků v této oblasti. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

13.02.2018

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2017

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje veřejnost se Zprávou o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2017. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek